Construction Al Trade Ndërtim objekte afariste dhe banimi
Market Al Trade Rrjeti i Qendrave Tregtare me pakicë
IP Linda Al Trade Edukim dhe kujdes ditor për fëmijët


Projektet e fundit: