Projektet Al Trade Center

Në projektet e Al Trade Center, edhe pas finalizimit të projekteve ne krijojmë lidhje të përhershme me klientin. Me moton, së bashku, jemi të lumtur!

Menaxhim të përhershëm përmes: shërbimit të mirëmbajtjes 24/7 me shtëpiak të dedikuar për kompleksin, monitorim me kamera 24/7, kontrollet e qasjes në te gjitha hyrjet, garazhet dhe parkingjet, furnizim me ujë 24/7 edhe për raste urgjente me rezervuar të dedikuar.

Për më shumë informata rreth projekteve aktuale në Fushë Kosovë, vizitoni Linda 4 dhe 5 dhe Linda 6. Për projektet e përfunduara shihni Linda 2 dhe 3, si dhe Linda 1. Për projektet në Prishtinë vizitoni Linda Premium.