Bashkëpunimi me Qendrën e Transfuzionit të Gjakut!


Me kënaqësi u njoftojmë që si rezultat i një bashkëpunimi të suksesshëm në kuadër të aktivitetit të dhurimit të gjakut nga stafi i kompanive Al Trade Center dhe Bau Market, Qendra Kombëtarë e Transfuzionit të Gjakut në Kosovë sot dhuroi mirënjohje në shenjë falënderimi.

Kompanitë Al Trade Center dhe Bau Market falënderojnë për bashkëpunimin Qendrën e Transfuzionit të Gjakut, stafin e të dy kompanive si dhe vullnetarët tjerë të rastit ku bashkërisht e dëshmuam që “të dhurosh gjak, do të thotë të japësh shpresë, të shpëtosh jetë”.

Andaj, në shenjë solidarizimi me njerëzit në nevoje nga sot është vendosur që data 04 Korrik do të jetë ditë e caktuar për dhurim të gjakut për ç’do vit.

Së bashku, jemi të lumtur!
Al Trade Center
27 Qershor, 2017

Fotografi gjatë aktivitetit