Institucioni parashkollor "Linda" shpall vënd të lirë pune.

Pozita: Edukatore


Afati i aplikimit deri me: 27 Shtator, 2017


Per informacione shtesë dhe mënyren e aplikimit, ju lutemi shkarkojeni njoftimin për konkurs, ndërsa për informacione rreth IP Linda vazhdoni në linkun: Faqja e IP Linda.