Gjashtë (6) vjetori i themelimit të “Al Trade Market”


Pika e parë është hapur më 4 korrik 2011. Aktualisht “Al Trade Market” operon me dy pika të shitjës në dy qytete të Kosovës, në Drenas dhe Fushë Kosovë, me synime të mëdha për rritje të prezencës për t’i përmbushur kërkesat e konsumatorëve.

“Al Trade Market” ofron shumëllojshmëri produktesh të cilësisë së lartë, shërbim kualitativ dhe çmime shumë të arsyeshme për klientët e saj, dhe vazhdon të rritet duke u treguar mjaft të suksesshëm në tregun e Kosovës. Kohëve të fundit “Al Trade Market” për konsumatorët besnik ka ofruar programin më të avancuar të lojalitetit me 2% zbritje për çdo blerje. Këtë program të lojalitetit e quajmë “Kartela Buzëqeshjes” ,ku çdo ditë po rritet interesimi dhe kërkesa për tu bërë anëtar të programit si konsumatorë lojal.

Gjatë viteve të fundit, “Al Trade Market” ka rritur numrin e punëtorëve, prej të cilëve shumica janë të gjinisë femërore, gjë që ndikon direkt në uljën e papunësisë të gjinisë femërore,,por ndikon edhe në uljën e papunësisë në përgjithësi. “Al Trade Market” si pjesë e “Al Trade Center” është zhvilluar hovshëm në këto vite. Si pjesë e pandashme e familjes, “Al Trade Center” ka ofruar përkrahje të vazhdueshme për çdo organizim me qëllim të mirë, duke filluar nga ato të bamirësisë e shumë aktiviteteve tjera.

Me plotë kuptimin e fjalës “Al Trade Market” së bashku me degët tjera të “Al Trade” vazhdon të prijë dhe të jetë shembull për akterët tjerë të sektorit privat në Republikën e Kosovës. “Al Trade Maket” ka vlera të mirëfillta, ku më plotë përgjegjësi i qëndron besnik konsumatorëve. Këto vlera e bëjnë të jetë e veçantë si kompani dhe të jetë më e dalluara në tregun e Kosovës.

“Al Trade Market” falënderon konsumatorët, po ashtu edhe stafin e punëtorëve, që me angazhim dhe përkushtim së bashku kanë arritur deri këtu, dhe po ecim drejt një rruge të suksesshme.

Së bashku, jemi të lumtur!
Al Trade Center
04 Korrik, 2017