Stafi Menaxhues

Staf i kualifikuar dhe me pervojë shumëvjeqare në fushën e ndërtimit.

Sokol Gashani

Drejtor Gjeneral

Avni Hoti

Menaxher i përgjithshëm

Ilmi Nuredini

Menaxher i Financave dhe Kontabilitetit

Argetim Çelaj

Zëvendës Menaxher i Përgjithshëm

Avdi Morina

Drejtor menaxhues i Marketeve

Artan Ramaj

Menaxher i Burimeve Njerëzore dhe Marketingut

Kushtrim Mehmeti

Inxhinier i Elektros

Ilir Babaj

Menaxher i Projekteve

Alton Hajaraj

Inxhiner i Ndërtimtarisë