Konkurs për 4 vende të lira pune.

Konkurs për 4 vende të lira pune. Al Trade në vazhdën e zgjerimit të kapaciteteve të veta, shpallë konkurs për 4 vende të reja të punës: 1 -Menaxher i projektit – Inxhinierë i ndërtimtarisë/Arkitekturës ( një pozitë); 2 –Inxhinierë të ndërtimtarisë ( një pozitë); 4 – Kontabilist i çertifikuar (së paku 5 vjet përvojë pune/një […]