Konkurs për 4 vende të lira pune.

Konkurs për 4 vende të lira pune.
Al Trade në vazhdën e zgjerimit të kapaciteteve të veta, shpallë konkurs për 4 vende të reja të punës:
1 -Menaxher i projektit – Inxhinierë i ndërtimtarisë/Arkitekturës ( një pozitë);
2 –Inxhinierë të ndërtimtarisë ( një pozitë);
4 – Kontabilist i çertifikuar (së paku 5 vjet përvojë pune/një pozitë);
3 – Dizajner/e grafik/e (një pozitë);
Kandidatët e përzgjedhur për këto pozita do të kenë mundësi që paraprakisht bashkë me stafin e kompanisë, që janë përgjegjës të këtyre sektorëve, të trajnohen dhe të njoftohen profesionalisht për punën që do të kryejnë, para së të bëhen pjesë e stafit të rregullt të kompanisë.
Të gjithë kandidatët të cilët i përmbushin kushtet, dhe besojnë së janë kompetentë për kryerjen e këtyre punëve kërkohen që të aplikojnë.
* Për të gjitha pozitat është e domosdoshme të jenë të diplomuar në nivelin barchelor, dhe të kenë përvojë pune së paku tre vjet, respektivisht për poziten Kontabilist i çertifikuar së paku pesë vjet ;
* Dërgoni CV dhe dokumentet e juaja në [email protected], apo tek adresa jonë: Rr, Nënë Tereza, Magjistralja Prishtinë- Fushë Kosovë;
* Për informata shtesë na kontaktoni në numrin e telefonit: 0800 77 770 (pa pagesë);
* Ju lutem që ta cekni titullin e pozitës për të cilën po aplikoni tek ’’Subject ’’, shembull: Inxhinierë të ndërtimtarisë ( një pozitë),
* Informatat e juaja do të ruhen me konfidencialitet të plotë;
* Vetëm Kandidatët potencial do të ftohen në intervistë;
* Konkursi do jetë i hapur nga data: 16 qershor 2022, deri më 07 korrik 2022, në ora 16:00.