KARAKTERISTIKAT E KOMPLEKSIT​

LINDA PREMIUM RESIDENCE

Hapësira të gjelbëruara si dhe kënde të lojërave për fëmijë​​​

Furnizim me energji elektrike për hapësira të përbashkëta 24/h​

Furnizim me ujë 24/h​

Vëzhgim me kamera 24/h

Dritare nga PVC, me 8 dhoma termike me 9 mure ndarse​

Objektet janë të pajisur
me ashensor të cilësisë së lartë

Fshesa qëndrore, sistem vakum i instaluar në çdo banesë

Supermarket dhe Restaurant

Al Trade në vazhdën e zgjerimit të kapaciteteve të veta, si dhe me rastin e hapjes edhe të një pike të re Al Trade Beton, që do të ushtron veprimtarinë në Fushë Kosovë, shpallë konkurs për 31 vende të reja të punës:
1 – Inxhinierë të ndërtimtarisë ( dy pozita);
2 – Operator për Prodhimin e Betonit ( dy pozita);
3 – Ndihmës i operatorit në fabrikën e betonit (një pozitë);
4 – Shoferë për mikserë me kategorinë përkatës ( dhjetë pozita);
5 – Shoferë për pompë të Betonit ( katër pozita);
6 – Ndihmës për pompë të betoni ( katër pozita);
7 – Shoferë për lug ngarkesë ( dy pozita);
8 – Shoferë për shliper me kategorinë përkatëse ( katër pozita);
9 – Mekanik (një pozitë);
10 – Elektricist (një pozitë);
Kandidatët e përzgjedhur për këto pozita do të kenë mundësi që paraprakisht bashkë me stafin e kompanisë, që janë përgjegjës të këtyre sektorëve, të trajnohen dhe të njoftohen profesionalisht për punën që do të kryejnë, para së të bëhen pjesë e stafit të rregullt të kompanisë.
Të gjithë kandidatët të cilët i përmbushin kushtet, dhe besojnë së janë kompetentë për kryerjen e këtyre punëve kërkohen që të aplikojnë.
* Për të gjitha pozitat është e domosdoshme të keni përvojë pune;
* Dërgoni CV dhe dokumentet e juaja në [email protected], ose tek ne drejtpërdrejt – Adresa jonë: Rr, Nënë Tereza, Magjistralja Prishtinë- Fushë Kosovë;
* Për informata shtesë na kontaktoni në numrin e telefonit: 0800 77 770 (pa pagesë);
* Ju lutem që ta cekni titullin e pozitës për të cilën po aplikoni tek ’’Subject ’’, shembull: Inxhinierë të ndërtimtarisë ( dy pozita), Elektricist (një pozitë).
* Informatat e juaja do të ruhen me konfidencialitet të plotë;
* Vetëm Kandidatët potencial do të ftohen në intervistë;
* Konkursi do jetë i hapur nga data: 28 dhjetor 2021, deri më 20 janar 2022, në ora 16:00.

3D VIZUALIZIMI I OBJEKTEVE
LINDA PREMIUM RESIDENCE