Bashkëpunimi me “Qendrën e Transfuzionit të Gjakut”!

Bashkëpunimi me “Qendrën e Transfuzionit të Gjakut”!


Me kënaqësi, ju njoftojmë që si rezultat i një bashkëpunimi të suksesshëm në kuadër të aktivitetit të dhurimit të gjakut, nga stafi i kompanive “Al Trade Center” dhe “Bau Market”, “Qendra Kombëtarë e Transfuzionit të Gjakut” në Kosovë, sot dhuroi mirënjohje në shenjë falënderimi.

Kompanitë “Al Trade Center” dhe “Bau Market” falënderojnë për bashkëpunimin “Qendrën e Transfuzionit të Gjakut”, stafin e të dy kompanive si dhe vullnetarët tjerë të rastit ku bashkërisht e dëshmuam që “të dhurosh gjak, do të thotë të japësh shpresë, të shpëtosh jetë”.

Andaj, në shenjë solidarizimi me njerëzit në nevojë, nga sot është vendosur që data 04 Korrik do të jetë ditë e caktuar për dhurim të gjakut për ç’do vit.

Së bashku, jemi të lumtur!
Al Trade Center
27 Qershor, 2017